Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Aktuelna dešavanja VIII redovna sednica Skupštine akcionara

VIII redovna sednica Skupštine akcionara

Štampa PDF

Na 8. redovnoj Skupštini Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, održanoj 7. maja u Kladovu, data je puna podrška menadžmentu Društva na čelu sa Karmenkom Babić, generalnim direktorom za dosadašnje rezultate u vođenju Društva kao i pravcima daljeg razvoja.

 

Poslovanje Društva u poslednjem trogodišnjem periodu ocenjeno je kao veoma uspešno sa tendencijom rasta i razvoja kako po obimu tako i po raznolikosti poslova i tržišta gde Društvo postoji.

 

Karmenka Babić, generalni direktor istakla je značaj održavanja dobrih odnosa sa najvećim poslovnim partnerom Elektroprivredom Srbije kao i sve većim prisustvom na poslovima od kapitalnog značaja. Takođe, zahvalila se akcionarima i zaposlenima za dosadašnje poverenje u vođenju Društva kao i na ukazanu čast da taj važan i odgovoran zadatak obavlja, zajedno sa menadžmentom, i u narednom periodu.

Na 8. redovnoj Skupštini društva donete su i druge odluke koje će omogućiti nesmetan rad i razvoj Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE.

scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''

scroll back to top

 

scroll back to top
Google+