Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Aktuelna dešavanja
Aktuelna dešavanja

Konstitutivna prva sednica odbora direktora ĐERDAP USLUGE a.d.

Štampa PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon sednice Skupštine ĐERDAP USLUGE a.d. i imenovanja članova Odbora direktora održana je Konstitutivna prva sednica Odbora direktora. Sednici su prisustvovali svi direktori i izvršni: Karmenka Babić, Ljubiša Repman, Zlatko Kostandinović i Dragica Maksimović i neizvršni: Dragomir Paunović, Mile Đorđević, Milojka Radojković, Dragan Marinković i Andrijana Antić. Za predsednika Odbora direktora izabran je Dragomir Paunović, diplomirani fizičar. Boban Marinković ponovo je sekretar Društva.

scroll back to top
Opširnije...
 

Održana Redovna VII sednica akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE

Štampa PDF

Redovna VII sednica Skupštine ĐERDAP USLUGE a.d. , održana je 30. juna u Restoranu „Kristal“ u Kladovu, u prisustvu punomoćnika akcionara, samih akcionara i zaposlenih. Tom prilikom, usvojen je obiman dnevni red i predložene tačke čime je omogućeno usklađivanje normativnih akata društva sa novim zakonom. U okviru Izveštaja o radu za 2011.godinu, Karmenka Babić, generalni direktor istakla je rezultate rada u prethodnoj godini, kao i uspeh menadžmenta na svim poljima od proširenja saradanje sa PD ''HE Đerdap“, povećanja poslova za treća lica, preko uvećanja zarade i svih drugih davanja za zaposlene i akcionare.

scroll back to top
Opširnije...
 

Ogranak Društva Surdulica - Doprinos proizvodnji struje

Štampa PDF

Zahvaljujući povoljnoj hidrološkoj situaciji proizvodnja struje u Vlasinskim hidroelektranama odvija se po planu, a trenutna količina vode u Vlasinskom jezeru obezbeđuje strabilnu proizvodnju do kraja godine. Međutim nisu samo padavine zaslužne za uspešan rad već i vredni radnici . Po rečima Zlatka Đukanovića ,direktora „Vlasinske HE“ za kvalitetno punjenje jezera zaduženi su i 13 radnika ĐERDAP USLUGE a.d. koji rade na održavanju kanala. Osim njih zaposleni Društva rade na održavanju opreme,voznog parka u službi standarda kao i na inžinjerskim i drugim poslovima. Ukupan broj angažovanih radnika ĐERDAP USLUGE a.d. iznosi 148.

scroll back to top
Opširnije...
 

Ogranak Društva Pirot - Radnici sa znanjem i iskustvom

Štampa PDF

Zaposleni ĐERDAP USLUGE a.d. svojim znanjem i iskustvom veoma su značajni za uspešan rad Hidoelektrane Pirot. Po rečima Zorana Ilića , direktora HE „Pirot“ , radnici Društva obavljaju različite poslove za hidroelektranu i njihovo iskustvo od 10 do 15 godina na važnim poslovima čini ih gotovo nezamenjivim kod održavanja opreme. Takođe sada imamo i mlade inžinjere tako da su ĐERDAP USLUGE a.d. naš poslovni partner na koga se čvrsto oslanjamo i sa kojim želimo da razvijamo poslovnu saradnju.

scroll back to top
Opširnije...
 


Strana 10 od 14

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''

scroll back to top

 

scroll back to top
Google+