Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA Građevinska operativa Uređenje Kosovice

Uređenje Kosovice

Štampa PDF

Zaposleni građevinske operative i transporta i mehanizacije ĐERDAP USLUGE a.d. izvode značajne radove na rekonstrukciji Crpne stanice, kao i na uređenju obaloutvrde rečice Kosovica.

Naime nakon velikih bujičnih poplava 2014. godine došlo je do značajnog oštećenja postojeće crpne stanice a takođe i do urušavanja obala vodotoka Kosovice. Uređenje obaloutvrde podrazumeva angažovanje ljudstva i mehanizacije na postavljanju višeslojne zaštite a rekonstrukcija crpne stanice saniranje postojećeg objekta.

Ovaj veliki posao za Elektroprivredu Srbije obavljaju ĐERDAP USLUGE zajedno sa Gošom iz Smederevske Palanke.

scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''

scroll back to top

 

scroll back to top
Google+