Sertifikati

Štampa

SRPS ISO  9001:2008

 

HACCP - Oblast ugostiteljske usluge, ishrana i smeštaj

SRPS ISO/IEC 45001:2018- Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu organizacije

SRPS ISO 14001:2005

SRPS ISO/IEC 27001:2014 - Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

 

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU - Fizička zaštita,

fizička zaštita objekata i fizička zaštita javnih skupova

 

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU - Menadžment kontrolnog centra,

obezbeđenjem stacinarnih objekata i patrolnim timovima

 

Politika kvaliteta

 

Politika bezbednosti hrane

 

Politika zaštite životne sredine


Politika bezbednosti i zdravlja na radu

 

Politika bezbednosti informacija

 

Predmet i područja primene IMS


 

Svedočanstvo o upisu u registar lučkih operatera

Iz oblasti građevinarstva posedujemo sledeće licence:

- Za grube građevinske radove na armiranim betonskim konstrukcijama

- Montažne radove čeličnih konstrukcija niže i srednje složenosti

- Većinu zanatsko završnih radova

- Za hidromeliracione radove

 

Pravilnik i odluka zaštita podataka o ličnosti


Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

scroll back to top