Profil

Štampa
Osnovni podaci

Naziv: ĐERDAP USLUGE
Poslovno Ime: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE, KLADOVO
Status: Aktivno privredno društvo
Matični broj: 17107615
Pravna forma: Akcionarsko društvo
Sedište: Opština: Kladovo| Mesto: Kladovo| Ulica i broj: Đerdapski put bb
Datum osnivanja: 29.02.1996
PIB: 100694946


Poslovno ime

Puno poslovno ime: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA ĐERDAP USLUGE, KLADOVO

Skraćeno poslovno ime: ĐERDAP USLUGE a.d. KLADOVO


Tekući računi:

160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank'
scroll back to top