VIII redovna sednica Skupštine akcionara

četvrtak, 12 maj 2016 05:49
Štampa

Na 8. redovnoj Skupštini Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, održanoj 7. maja u Kladovu, data je puna podrška menadžmentu Društva na čelu sa Karmenkom Babić, generalnim direktorom za dosadašnje rezultate u vođenju Društva kao i pravcima daljeg razvoja.

 

Poslovanje Društva u poslednjem trogodišnjem periodu ocenjeno je kao veoma uspešno sa tendencijom rasta i razvoja kako po obimu tako i po raznolikosti poslova i tržišta gde Društvo postoji.

 

Karmenka Babić, generalni direktor istakla je značaj održavanja dobrih odnosa sa najvećim poslovnim partnerom Elektroprivredom Srbije kao i sve većim prisustvom na poslovima od kapitalnog značaja. Takođe, zahvalila se akcionarima i zaposlenima za dosadašnje poverenje u vođenju Društva kao i na ukazanu čast da taj važan i odgovoran zadatak obavlja, zajedno sa menadžmentom, i u narednom periodu.

Na 8. redovnoj Skupštini društva donete su i druge odluke koje će omogućiti nesmetan rad i razvoj Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE.

scroll back to top