Stručna obuka za službenike obezbeđenja

sreda, 21 mart 2018 13:07
Štampa

U Centru za obuku, uspešno je završena Stručna obuka za službenike obezbeđenja. Obuku je uspešno završila deseta grupa od devetnaest polaznika.
Program obuke (O2) predviđa 101 nastavni čas u trajanju od 66 nč teoretskih predavanja, raspoređenih prema oblastima naznačenim u Pravilniku MUP-a i 35 nč programa praktične primene fizičke sile i samoodbrane u sali za vežbanje, tehnički opremljenoj za adekvatno izvođenje aktivnosti.
Predavači CeO su stručni kadar ĐERDAP USLUGE AD Kladovo akreditovani od strane MUP RS za sprovođenje obuke službenika obezbeđenja.
scroll back to top