Zaokruživanje sistema zaštite Tekije

petak, 12 jun 2015 05:58
Štampa

Privode se kraju radovi na realizaciji projekta Zaštita naselja Tekija od bujičnih voda, koji podrazumeva izgradnju većeg broja kanala kao i njihovo povezivanje u jedinstveni odbrambeni sistem.

Nakon uspešno izvedenih radova na centralnom zatvorenom odvodnom kanalu kroz naselje Tekija, nastavljeni su radovi na izgradnji otvorenog kanala na lokaciji Stare štale u dužini od 100 metara. Ovaj kanal bujične vode iznad ovog dela naselja Tekija odvodiće u postojeći kanal Oduš. Takođe u toku su radovi na kanalu iznad škole koji će biti povezan sa centralnim odvodnim kanalom. Osim mreže kanala za zaštitu Tekije od bujičnih voda, uređuje se i deo šume iznad naselja gradnjom pletera i mini brana, koje će štititi naselje od bujičnih voda ali i nanosa peska, kamenja i drveća.

Radove na realizaciji projekta Zaštita naselja Tekija od bujičnih voda izvode zaposleni ĐERDAP USLUGE zajedno sa podizvođačima.

scroll back to top