Tri brane za zaštitu Tekije

četvrtak, 25 jun 2015 08:26
Štampa

Nakon izgradnje centralnog odvodnog kanala kroz naselje Tekija, kao i kanala na lokaciji Stare štale, nastavljeni su radovi na podizanju tri zaustavne betonske brane.

 

Dve brane nalaze se iznad osnovne škole , dok je jedna na lokaciji Stare štale, i njihov je zadatak da zaustave drveće i krupno kamenje koje bi eventualno nanele bujične vode iz šume iznad Tekije. Projekat zaštite naselja Tekija od bujičnih voda realizovan je u gotovo svim segmentima tako da se očekuje njegova ukupna realizacija do kraja juna. Osim izgradnje odvodnih kanala i brana , kao neposredna zaštita urađeni su i takozvani pleteri u šumi iznad naselja koji treba da omoguće bržu regeneraciju erozivnog zemljišta.

Projekat zaštita naselja Tekija od bujičnih voda realizuju zaposleni Građevinske operative, transporta i mehanizacije ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo zajedno sa podizvođaćima.

scroll back to top