Zaštita i uređenje Grabovice

četvrtak, 25 jun 2015 08:28
Štampa

Naselje Grabovica jedno je od onih koja su najviše pretrpela štetu tokom septembarskih poplava na području opštine Kladovo. Z

 

ato su i preduzeti obimni radovi na sanaciji štete kao i zaštiti ovog naselja od budućih padavina. Zaposleni Građevinske operative i transporta i mehanizacije ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo , trenutno su angažovani na izvoženju zemlje sa velikog rasteretnog kanala oko naselja kao i na drenažnim radovima u naselju. Za izvoženje više od 10 000 kubika zemlje angažovana su dva kamiona , utovarivač, bager točkaš i bager guseničar.

Takođe u sklopu redovnog održavanja priobalja u toku je košenje trave u Grabovičkom polju. Na tom poslu angažovano je specijalizovano vozilo Unimog Mercedes kao i traktor sa kosilicom.

scroll back to top