Đerdap usluge a.d. Kladovo

Zvanična web prezentacija

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
POČETNA PROFIL Sertifikati i licence

Sertifikati

Štampa PDF

SRPS ISO  9001:2008

 

HACCP - Oblast ugostiteljske usluge, ishrana i smeštaj

SRPS ISO 14001:2005

SRPS OHSAS 18001:2008

SRPS ISO/IEC 27001:2014 - Sistem menadžmenta bezbednošću informacija


 

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU - Fizička zaštita,

fizička zaštita objekata i fizička zaštita javnih skupova

 

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU - Menadžment kontrolnog centra,

obezbeđenjem stacinarnih objekata i patrolnim timovima

 

Politika kvaliteta

 

Politika bezbednosti hrane

 

Politika zaštite životne sredine


Politika bezbednosti i zdravlja na radu

 

Politika bezbednosti informacija

 

Predmet i područja primene IMS


 

Svedočanstvo o upisu u registar lučkih operatera

Iz oblasti građevinarstva posedujemo sledeće licence:

- Za grube građevinske radove na armiranim betonskim konstrukcijama

- Montažne radove čeličnih konstrukcija niže i srednje složenosti

- Većinu zanatsko završnih radova

- Za hidromeliracione radove

scroll back to top
 

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Matični broj: 17107615

Šifra delatnosti: 02562

PIB: 100694946

scroll back to top

Tekući računi:
160-11908-48 ''Banka Intesa''
205-10793-10 ''Komercijalna banka''
180-7121210000185-35 ''Alpha bank''

scroll back to top

index.php/dokumenta/finish/3-obrasci-izvetaji-i-informatori-drutva/448-ohsas-18001

 

scroll back to top
Google+